... Skip to main content

Årlig kontroll av slokkeanlegg

Hold brannsikkerheten høy og forsikringspremien lav: Husk årlig kontroll av slokkeanlegget!

Slokkeanlegget ditt beskytter bygningen og de som oppholder seg der hvis det begynner å brenne. Som byggeier er du ansvarlig for at slokkeanlegget blir kontrollert minst én gang i året.

En uavhengig kontrollør skal utføre kontrollen. Hvis du ikke kan dokumentere en årlig sjekk, kan forsikringspremien din bli redusert.

Hva innebærer årlig sjekk av slokkeanlegg:

  1. En sertifisert kontrollør fra Fremje gjør funksjonskontroll på anlegget
  2. Kontrolløren sørger for all pålagt dokumentasjon, feilsøking og lukking av avvik
  3. Vi kan kontrollere all typer sprinkleranlegg

Lurer du på noe, eller vil du bestille en kontroll? Kontakt oss.

Bilde av ansatte i Fremje

Hvorfor bestille kontroll fra oss?

Det er to grunner til å velge en kontroll fra oss.

1: Lovpålagt sjekk gir trygghet for bygninger og mennesker

Byggeier er forpliktet til å følge Forskrift om brannforebygging. Årlig kontroll av slokkeanlegg er blant de tiltakene du må gjøre for å sørge for sikkerheten. Bruk eksterne fagfolk som har alt av riktige sertifiseringer, og som kan ta hele jobben med dokumentasjon, feilsøking og lukking av avvik.

2: En bedrift som er spesialisert på å levere akkurat det du trenger

De ansatte hos Fremje er sertifiserte fagfolk. Som selskap velger vi å spisse oss inn på slokkeanlegg, VVS og energi. Ved å ansette de dyktigste menneskene vi finner, skal kunder kunne stole på at bygget deres er ivaretatt. Vi er en liten bedrift med store ambisjoner. Hos oss er hver kunde verdifull, og vi vil være fleksible for å møte deres behov. Bli bedre kjent med oss her.