... Skip to main content

Tjenester

Som kunde hos oss blir du godt ivaretatt gjennom alle faser av prosjektet, fra tidligfase til igangkjøring og drift.

VVS

Som kunde hos Fremje får du tilgang til ekspertise innen hele VVS-faget – varme, ventilasjon og sanitær. Din rolle som kunde er sentral, og du vil oppleve å bli godt ivaretatt gjennom alle faser av prosjektet, fra tidligfase, til igangkjøring og drift.

Slokkeanlegg

Med Fremje som rådgiver, kan du føle deg trygg på at ditt slokkeanlegg er i de beste hender. Enten det er utarbeidelse av sprinklerkonsept, kontroll av prosjektering eller vurdering av ulike typer slokkeanlegg, sikrer Fremje at dine behov blir møtt.

I områder hvor vann ikke er egnet som slokkemiddel kan vi vurdere andre typer automatiske slokkeanlegg som gass, skum, aerosoler med mer. Vi bistår også med utarbeidelse av dokumentasjon, feilsøking og lukking av avvik i eksisterende bygg og eldre anlegg.

Fremje har alle nødvendige godkjenninger for å sikre at ditt prosjekt overholder alle relevante forskrifter og standarder.

Energi

Fremje har erfaring med BREEAM og Futurebuilt. Vi kartlegger muligheter for ENOVA-støtte og bistår i søknadsprosessen. Ved å undersøke hvilke energisparepotensial som finnes, utarbeider vi kostnadsestimater og investeringsanalyser.

Rehabilitering – ROT

“Fremtidens bygg er allerede bygget”. For å nå mål om kutt i klimagassutslipp og få ned energiforbruket, må vi tilpasse og forbedre byggene vi allerede har. Det er mer kostnadseffektivt å rehabilitere eksisterende bygg enn å bygge nye. Vi har omfattende erfaring med ROT-prosjekter og vet hva som kreves for å lykkes med dette.