Skip to main content

Vi er Fremje

Vi skal rendyrke VVS og slokkeanlegg fordi vi mener at man kan bli god på mye, men aldri best på alt.

Om oss

Fremje ble etablert i Drammen i 2023 av Kim-André, Håkon og Ellen Kristine. Vi skal rendyrke VVS og slokkeanlegg fordi vi mener man kan bli god på mye, men aldri best på alt. Vårt fokus er å gi merverdi til våre kunder. Dette gjør vi ved å sette oss inn i, og forstå kundens behov, som gjør oss i stand til å levere riktig produkt til rett tid.

Vi har lang erfaring i gjennomføring av oppdrag fra entreprenør- og rådgiversiden. Fremje skal være løsningsorienterte, forutsigbare og lettbente. Vi er lokalisert sentralt ved Drammen stasjon og etablerer våren 2023 kontor i Stavanger regionen.

Har du et prosjekt du ønsker hjelp med?

Send oss en henvendelse 

Send oss en henvendelse

Kim-André Kristiansen

Kim-André er utdannet fagskoleingeniør og har bachelorgrad innen ingeniørfag fra NTNU. Han har bred erfaring fra VVS- og byggebransjen, både som entreprenør og prosjekterende innen nybygg og rehabilitering. Som leder har Kim-André fokus på teamutvikling. Det er viktig at hver enkelt medarbeider trives og lykkes for at de kollektive målene skal nås.

Håkon Halleby

Håkon er utdannet ingeniør innen klima, energi og miljø fra Fagskolen i Gjøvik, og har bakgrunn fra entreprenørselskap, med blant annet Mester- og Svennebrev i rørleggerfaget. Han er FG sertifisert både på prosjektering og kontroll, og har erfaring med å finne økonomiske og praktiske løsninger for å sprinklerbeskytte eksisterende byggverk. Han har stor glede av å være bindeledd mellom prosjektering og utførelse, samt ivareta nødvendig opplæring til driftspersonell.

Ellen Kristine Ellertsen

Ellen Kristine er utdannet sivilingeniør innen petroleumsteknologi ved NTNU. Hun har mange års erfaring som prosjektleder, er flink til å kommunisere og er interessert i å finne gode løsninger, for prosjektet og kunden. Hun har FG sertifisering innen prosjektering av sprinkleranlegg.

Tommy Rasmussen

Tommy er utdannet ingeniør innen klima, energi og miljø fra Fagskolen i Gjøvik, og har flere års erfaring med prosjektering av VVS fra de aller største prosjektene i Norge til de minste. Han har også svennebrev i rørleggerfaget. Tommy har stor interesse av å finne løsninger som er både gunstige og bærekraftige.

Lene Aamodt

Lene er utdannet ingeniør innen klima, energi og miljø fra Oslo Met, og har flere års erfaring med prosjektering av VVS-anlegg. Hun har vært oppdragsleder for bygg innen ulike kategorier, som skole og næringsbygg. Lene har erfaring med prosjektering av sykehus gjennom deltagelse på Nytt Sykehus Drammen.