... Skip to main content

Ikke fyr for kråka – sats på energieffektive næringsbygg

Hvordan står det til med næringsbygget ditt, synes du strømregningen er for høy? Fra ansattes helse til økt markedsverdi og muligheter for grønne lån – det er på tide å se nærmere på hvordan du kan optimalisere bygningens ytelse.

Fem grunner til å satse på energieffektive næringsbygg

2: Lavere energikostnader

Med høye og uforutsigbare priser, gir det mening å spare inn der man kan. For eksempel ved å oppdatere ventilasjonsanlegget slik at du ikke fyrer for kråka.

3: Lettere å leie ut

Et bygg med energimerking A eller B, eller andre grønne sertifiseringer, har høyere markedsverdi enn bygg med lavere score. Vi tror dette kommer til å bli enda viktigere.

4: Lettere å få lån

Bankenes bidrag til det grønne skiftet er å gi flere grønne lån, som forutsetter at du planlegger høy energieffektivitet på nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

5. Mer penger fra Enova

Enova-støtten til energieffektiviseringstiltak har økt fra maks 2 til maks 9 millioner kroner. Vi kan hjelpe deg med å søke om støtte.

Få hjelp til å energieffektivisere

Fremje hjelper til med å få oversikt over tilstanden på bygget, legge en plan og få ting gjort. Bruk oss til å:

  • kartlegge situasjonen
  • foreslå tiltak for å få ned energikostnadene
  • gjøre energimerking av anlegget
  • hjelpe dere å søke Enova-støtte
  • termofotografere tekniske systemer
  • finne praktiske og tekniske løsninger på bl.a. ventilasjonsanlegg

Du kan lese mer om tjenestene våre her. Har du spørsmål eller trenger hjelp til energieffektivisering av næringsbygg? Kontakt oss!