For å møte fremtidig vekst i antall ansatte og robusthet for fremtidig drift, trengte Eltek nye lokaler. Med tanke på miljø, ble det raskt valgt rehabilitering fremfor riving og nybygging. Tillagte arealer oppføres i massivtre.

Fremje har vært rådgiver for alle VVS-fagene gjennom hele prosessen i skisse-, forprosjekt og detaljfasen. Bygget inneholder laboratorier med komplekse VVS- og energitekniske systemer. Vi har utarbeidet svært driftssikre og robuste VVS-, og energitekniske løsninger.

I tillegg til BREEAM-sertifisering, blir bygget et av de første Well-sertifiserte byggene i landet.