Adapteo tilbyr førsteklasses fleksible modulbygg til både privat og offentlig sektor. De bygger modulære løsninger.  De kan bygge om, gjenbruke, skalere opp eller ned og til og med flytte et bygg på bare noen få uker.

Fremje har hjulpet til med generell oppdatering av moduler for å møte krav til energieffektivitet slik at det til enhver tid tilfredsstiller dagens krav til energieffektivitet.

Vi har energimerket prosjekter og kommet med prosjektspesifikke tiltak og løsninger for at hvert enkelt prosjekt skal tilfredsstille krav til energieffektivitet basert på prosjektets modulsammensetning og bygningskategori.