Skip to main content

Rådgiver VVS, energi & slokkeanlegg.

Fremje er et rådgivende ingeniørfirma med spesialisering og kompetanse innen VVS, klimateknikk og slokkeanlegg. Vi kan bistå med alt fra tidlig fase, gjennom detaljprosjekt, samt oppfølging i byggetid, bistand ved igangsetting og drift av anlegg.

Vi bistår private og offentlige aktører med løsninger til alle typer bygg.

Trenger du bistand? Ta kontakt

[Fremje]

Hvorfor Fremje?

Ordet Fremje stammer fra gammelnorsk og betyr å hjelpe eller bistå. Dette er kjernen i vår virksomhet. Som rådgivende ingeniører skal vi hjelpe og bistå kundene våre til å få fram det beste i deres prosjekter og vi skal fremme kundens behov. Vi er en lettbeint partner som løfter fram kundens prosjekt.

Vi er fremje

Vi skal rendyrke VVS og slokkeanlegg fordi vi mener at man kan bli god på mye, men aldri best på alt.

Mer om oss

Fremje har åpnet kontor i Stavanger

Fremje åpnet i april kontor i Stavanger. Vi har i tillegg utvidet staben med en ekstra Fremjer, nemlig Tommy Rasmussen!

Les mer Her